ยินดีต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการ สุวนิชย์ ณิชย์คำหาญ ด้วยความยินดียิ่ง เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

Scroll to Top