รางวัล ผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2566 จาก สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น (รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น)

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปาณิตา อาจวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

ที่ได้รับรางวัล ผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2566 จาก สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น (รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น)

Scroll to Top