การแข่งขันครอสเวิร์ดรายการ VTEA ALL STARS THAILAND 2023 ระดับประเทศ

🎉 ชื่นชมความสำเร็จ

ผลการแข่งขันครอสเวิร์ดรายการ VTEA ALL STARS THAILAND 2023 ระดับประเทศ ชิงโล่เกียรติยศ นายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน ณ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น

1.นายสรณัฐ วงค์คำจันทร์ ชั้นม.5/1

ได้รับรางวัล “ชนะเลิศระดับประเทศ พร้อมรับโล่เกียรติยศนายกเศรษฐา ทวีสิน และรับทุุนการศึกษา”

2.นายสุรบดี โพธิ์ภา ชั้นม.4/1 ได้รับรางวัล “ระดับเหรียญทอง ลำดับที่9 พร้อมรับโล่เกียรติยศรางวัลท็อป10 ระดับประเทศ”

3.เด็กชายกฤษฎา พงษ์สระพัง ชั้นม.1/1 และเด็กหญิงปุณยาพร ผาทอง ได้รับรางวัล เหรียญทองลำดับที่11″

#กลุ่มบริหารวิชาการ

#กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Scroll to Top