โครงการบริการวิชาการ ให้กับนักเรียนโรงเรียนในเครือข่าย โดยห้องเรียนพิเศษ SMT

กิจกรรมโครงการบริการวิชาการ ให้กับนักเรียนโรงเรียนในเครือข่าย โดยห้องเรียนพิเศษ SMT

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ณ โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา

ในวันที่ 25 มกราคม 2567

ภาพ : https://photos.app.goo.gl/QziaySDMjTeawZr37

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ณ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน

ในวันที่ 24 มกราคม 2567

ภาพ : https://photos.app.goo.gl/tjehq9daBnS1fyib7

Scroll to Top