รางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเซปักตะกร้อค้างคาวพิฆาต ครั้งที่ 3

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

ขอแสดงความยินดีกับ

ทีมเซปักตะกร้อ ประเภทหญิง

ได้รับรางวัลชนะเลิศ

และรางวัลรองชะเลิศอันดับ 1

การแข่งขันเซปักตะกร้อค้างคาวพิฆาต ครั้งที่ 3

ณ สนามกีฬาโรงเรียนเชียงกลมวิทยา อำเภอปากชม จังหวัดเลย

ครูผู้ฝึกสอน : นายธานี ปิยะวรากร

นางสาวปวีณา พลนิกาย

#กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา

#กลุ่มบริหารวิชาการ

Scroll to Top