เด็กชายกฤษฎา พงษ์สระพัง ชั้นม.1/1 และนายวิชชากร ไชยสมบัติ ม.3/4 “ได้รับรางวัล ลำดับที่40” การแข่งขันครอสเวิร์ดระดับชั้นม.ต้น

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

ขอแสดงความยินดีกับ

ทีมครอสเวิร์ดโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

การแข่งขันครอสเวิร์ด และเอแม็ท รายการ เอ็ดดูพลอยส์ เอแม็ท คำคม ครอสเวิร์ดเกม และซูโดกุ ชาเลนจ์ ประจำปี 2567 ชิงถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 🤩🎉

วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2567

ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครราชสีมา

การแข่งขันครอสเวิร์ดระดับชั้นม.ปลาย

🌟🌟 นายสรณัฐ วงค์คำจันทร์ ชั้นม.5/1

🏆🥇ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ พร้อมรับถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและรับทุนการศึกษา”

การแข่งขันครอสเวิร์ดระดับชั้นม.ต้น

🌟🌟เด็กชายกฤษฎา พงษ์สระพัง ชั้นม.1/1 และนายวิชชากร ไชยสมบัติ ม.3/4

“ได้รับรางวัล ลำดับที่40”

เอแม็ทระดับชั้นม.ปลาย

🌟🌟นายยศวัฒน์ เอี่ยมมงคล ชั้นม.5/2

“ได้รับรางวัลลำดับที่101”

#กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

#โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

Scroll to Top