กิจกรรมทำบุญวันมาฆบูชาโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

กิจกรรมทำบุญวันมาฆบูชาโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนคณะบุคลากรเข้าร่วมทำบุญวันมาฆบูชาณวัดวิเชียรธรรมรามอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิ

Scroll to Top