แสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสถาบันต่างๆ มอบโดยนายสุวนิชย์ ณิชย์คำหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โดมเอนกประสงค์

ภาพ : https://photos.app.goo.gl/imrZsqVyCBywVw4d6

ภาพ : https://photos.app.goo.gl/ebRUqFFqjzqZs8Lc7

#งานแนะแนว

#แสดงความยินดี

Scroll to Top