นักเรียนระดับชั้นม.3 และ ม.6 มอบของอนุสรณ์ให้กับโรงเรียน

Scroll to Top