วันสถาปณาโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ (ครบรอบ ๔๙ปี)

Scroll to Top