กลุ่มบริหารงาน

อบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 และ 4

อบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 และ 4 Read More »

การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด การป้องกันและเเก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และการพนันทุกรูปแบบ

การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด การป้องกันและเเก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และการพนันทุกรูปแบบ Read More »

วันสถาปณาโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ (ครบรอบ ๔๙ปี)

วันสถาปณาโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ (ครบรอบ ๔๙ปี) Read More »

วันสถาปณาโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ๔๙ ปี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

วันสถาปณาโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ๔๙ ปี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ Read More »

การปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2567

การปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2567 Read More »

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567 Read More »

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบ

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Read More »

ประชุมภาคี 4 ฝ่าย เพื่อคัดเลือกหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2567

ประชุมภาคี 4 ฝ่าย เพื่อคัดเลือกหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2567 Read More »

Scroll to Top