บุคคล

การปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2567

การปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2567 Read More »

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับผ

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Read More »

ยินดีต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

ยินดีต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา Read More »

รางวัล ผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2566 จาก สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น (รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น)

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปาณิตา อ

รางวัล ผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2566 จาก สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น (รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น) Read More »

ต้อนรับครูย้าย สุวัจนีย์ คชสูงเนิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ต้อนรับครูย้าย สุวัจนีย์ คชสูงเนิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ Read More »

Scroll to Top