บุคคล

รางวัล ผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2566 จาก สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น (รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น)

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปาณิตา อ …

รางวัล ผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2566 จาก สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น (รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น) Read More »

ต้อนรับครูย้าย สุวัจนีย์ คชสูงเนิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

Scroll to Top