:.ลงนามถวายพระพร

:. ศูนย์อาเซียนศึกษา

:.เว็บไซต์คุณครู

 

:.Websiteคณะครู

:.ผลงานนักเรียน

:.ข่าวสารจากท่าน

:.ห้องเรียน DLIT:.สถิติเยี่ยมชม :10/54

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday111
mod_vvisit_counterYesterday161
mod_vvisit_counterThis week377
mod_vvisit_counterLast week1045
mod_vvisit_counterThis month4019
mod_vvisit_counterLast month3922
mod_vvisit_counterAll days216769

Online (20 minutes ago): 6
Your IP: 54.196.113.216
,
Today: มิ.ย. 28, 2016

รายชื่อนักเรียน  โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2559


ห้อง ม.1ห้อง ม.2ห้อง ม.3
ห้อง ม.4 ห้อง ม.5ห้อง ม.6 |

[ Download ] ปรับปรุง 28/05/2559

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
:.กลุ่มยุวเกษตรกรชนะเลิศยุวเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดชัยภูมิเป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาค PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย webmaster   
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2016 เวลา 15:34 น.

กิจกรรมกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาชนะเลิศการประกวดกิจกรรมยุวเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดชัยภูมิ และเป็นตัวแทนของจังหวัดเข้าไปประกวดในระดับเขต 7 ที่จังหวัดโคราช   ครูที่ปรึกษาดีเด่นนายสมบูรณ์  โลนะลุน    สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ประกอบด้วย นางสาวบุษกร  โคตะลี    ประธานกลุ่ม นางสาวนิศามณี  เรื่องเพชร  และคณะ  กิจกรรมยุวเกษตรกรได้รับการสนับสนุนและให้ความรู้โดยสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแท่น   นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกลุ่มยุวเกษตร  มีครูที่ปรึกษากิจกรรมได้แก่  นายนนทวัฒน์  ชนะบุตร  นางกฤษณา  นิลบรรพต  นางสาวณัฐนันท์  กาญจณสุวรรณ  มีกิจกรรมดังนี้ 1.การทำนา 2.การปลูกข้าวโพด 3.การปลูกผักสวนครัว 4.การเลี้ยงปลา 5.ปลูกไผ่กินหน่อ 6.การเลี้ยงหมูป่า 7.การทำพรมเช็ดเท้า

 
:.โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี 2559 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย webmaster   
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2016 เวลา 11:29 น.

เนื่องด้วยวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก  และกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดนโยบายในการเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตของผู้เรียนเพื่อให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3 ด้าน คือ ยึดมั่นประชาธิปไตย มีคุณธรรมความเป็นไทย และห่างไกลยาเสพติด โดยมุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียน มีแนวทางกิจกรรมคือ เป็นกิจกรรมเชิงลึกที่นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ ที่ทำให้ผู้เรียนเกิดมโนสำนึก รู้ผิดชอบชั่วดี มีวิถีปฏิบัติอันดีงามในชีวิตจริง และมีส่วนร่วมกิจกรรมอย่างจริงจัง ให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย  ทั้งในระบบสถานศึกษาและการศึกษานอกระบบ พร้อมทั้งใช้กระบวนการลูกเสือขยายผลไปยังกลุ่มผู้เรียนที่เป็นลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์  เพื่อให้เรียนรู้และยึดถือปฏิบัติในวิถีชีวิต  ดังนั้นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจึงได้ร่วมกับงานกิจการนักเรียนจัดโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติด  วิธีการป้องกันตนให้ห่างไกลจากยาเสพติด การปฏิบัติตนตามบทบาทภารกิจของลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเรื่องยาเสพติดให้แก่นักเรียน  สังคมและชุมชน   และเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในโรงเรียน   โดยจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด  ระหว่างวันที่ 20-24  มิถุนายน พ.ศ.2559  มีกิจกรรมประกอบด้วย  การประกวดวาดภาพ,การประกวดคำขวัญ , การจัดนิทรรศการและการเดินรณรงค์ต้านยาเสพติด

 
:.ศึกษาดูงานและแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธไมตรีบ้านแท่นวิทยากับแก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย webmaster   
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2016 เวลา 14:16 น.

คณะผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาจัดกิจกรรมศึกษาดูงานและแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมสมพันธไมตรีกับโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น  ซึ่งเป็นโรงเรียนยอดนิยมในจังหวัดขอนแก่น  โดยกิจกรรมหลักของการศึกษาดูงานในครั้งนี้คือการศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา  (STEM  Education)  และตอนเย็นมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธไมตรีของสองโรงเรียนประกอบด้วยการแข่งขันกีฬาฟุตบอล , วอลเลย์บอลและเซปักตะกร้อ

 
บทความ อื่นๆ ...
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 1 จาก 35

:.เมนูที่นี่ บ.ท.

ระบบงานทะเบียน-วัดผลออนไลน์


วิจัยในชั้นเรียนเช็คอีเมล์

:.เชื่อมต่อการเรียนรู้
:.46ict:.เอกสารติว GAT-PAT

:.สถิติเยี่ยมชมจากทั่วโลก

free counters

 

:.แบบประเมินงาน ICT

แบบสอบถามความพึงพอใจ
การให้บริการด้าน ICT ของโรงเรียน
คลิกทำแบบสอบถาม
ขับเคลื่อนโดย ICT Banthaenwittaya School!. Designed by: free joomla themes web hosting Valid XHTML and CSS.