:.ลงนามถวายพระพร

:.เว็บไซต์คุณครู

 

:.Websiteคณะครู

:.ห้องเรียน DLITประกาศผลการจัดห้องเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2559


ห้อง ม.4/1ห้อง ม.4/2ห้อง ม.4/3

ห้อง ม.4/4 ห้อง ม.4/5ห้อง ม.4/6 |


ประกาศผลการจัดห้องเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2559


| ห้อง ม.1/1 | ห้อง ม.1/2 | ห้อง ม.1/3 | ห้อง ม.1/4 |
ห้อง ม.1/5 | ห้อง ม.1/6 | ห้อง ม.1/7 |

:.สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 คัดเลือกตัวแทน จังหวัดชัยภูมิ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Webmaster   
วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2012 เวลา 07:03 น.


สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62
การแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อคัดเลือกตัวแทนจังหวัดชัยภูมิ
เข้าแข่งขันต่อในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในวันที่ 7-9 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ผลการแข่งขันทุกกิจกรรมโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 
ข้อมูล ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555
และยังไม่ประกาศผลอีกหลายรายการ  โปรดติดตามต่อไป
[ Download File  :  PDF ]

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 03 กันยายน 2012 เวลา 07:07 น.
 

:.เมนูที่นี่ บ.ท.


ตารางเรียน ภาคเรียนที่2/2558

ตารางสอน ภาคเรียนที่2/2558

ระบบงานทะเบียน-วัดผลออนไลน์

วิจัยในชั้นเรียนเช็คอีเมล์

:.46ict:.แบบประเมินงาน ICT

แบบสอบถามความพึงพอใจ
การให้บริการด้าน ICT ของโรงเรียน
คลิกทำแบบสอบถาม
ขับเคลื่อนโดย ICT Banthaenwittaya School!. Designed by: free joomla themes web hosting Valid XHTML and CSS.