:.ลงนามถวายพระพร

:.เว็บไซต์คุณครู

 

:.Websiteคณะครู

:.ห้องเรียน DLITประกาศผลการจัดห้องเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2559


ห้อง ม.4/1ห้อง ม.4/2ห้อง ม.4/3

ห้อง ม.4/4 ห้อง ม.4/5ห้อง ม.4/6 |


ประกาศผลการจัดห้องเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2559


| ห้อง ม.1/1 | ห้อง ม.1/2 | ห้อง ม.1/3 | ห้อง ม.1/4 |
ห้อง ม.1/5 | ห้อง ม.1/6 | ห้อง ม.1/7 |

:.การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่องคลื่นเสียง วิชาฟิสิกส์ 3 (ว 32203) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยครูกวินชิดา ถือสมบัติ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูกวินชิดา ถือสมบัติ   
วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2012 เวลา 13:56 น.

 

วิจัยในชั้นเรียน

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
เรื่องคลื่นเสียง วิชาฟิสิกส์ 3 (ว 32203)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


ผู้รายงาน กวินชิดา  ถือสมบัติ

ปีที่พิมพ์ 2555

เอกสารประกอบการเผยแพร่ผลงาน [ pdf ]

1) บทคัดย่อ

2) ชุดแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เืรื่องคลื่นเสียง ชั้นม.5

3) ชุดแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เืรื่องคลื่นเสียง ชั้นม.5

 

.....................................................^_^

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2012 เวลา 14:13 น.
 

:.เมนูที่นี่ บ.ท.


ตารางเรียน ภาคเรียนที่2/2558

ตารางสอน ภาคเรียนที่2/2558

ระบบงานทะเบียน-วัดผลออนไลน์

วิจัยในชั้นเรียนเช็คอีเมล์

:.46ict:.แบบประเมินงาน ICT

แบบสอบถามความพึงพอใจ
การให้บริการด้าน ICT ของโรงเรียน
คลิกทำแบบสอบถาม
ขับเคลื่อนโดย ICT Banthaenwittaya School!. Designed by: free joomla themes web hosting Valid XHTML and CSS.