:.ผลงานคณะครู

:.ห้องเรียน DLITโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

:.46ict:.แบบประเมินงาน ICT

แบบสอบถามความพึงพอใจ
การให้บริการด้าน ICT ของโรงเรียน
คลิกทำแบบสอบถาม

Home :.วิจัยในชั้นเรียน :.การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่องคลื่นเสียง วิชาฟิสิกส์ 3 (ว 32203) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยครูกวินชิดา ถือสมบัติ
:.การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่องคลื่นเสียง วิชาฟิสิกส์ 3 (ว 32203) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยครูกวินชิดา ถือสมบัติ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูกวินชิดา ถือสมบัติ   
วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2012 เวลา 13:56 น.

 

วิจัยในชั้นเรียน

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
เรื่องคลื่นเสียง วิชาฟิสิกส์ 3 (ว 32203)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


ผู้รายงาน กวินชิดา  ถือสมบัติ

ปีที่พิมพ์ 2555

เอกสารประกอบการเผยแพร่ผลงาน [ pdf ]

1) บทคัดย่อ

2) ชุดแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เืรื่องคลื่นเสียง ชั้นม.5

3) ชุดแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เืรื่องคลื่นเสียง ชั้นม.5

 

.....................................................^_^

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2012 เวลา 14:13 น.
 

:.ผู้บริหารสถานศึกษา

:.เมนูที่นี่ บ.ท.

ตารางเรียน 2-2560

ตารางสอน 2/2560

ระบบงานทะเบียน-วัดผลออนไลน์

วิจัยในชั้นเรียน

เช็คอีเมล์
ขับเคลื่อนโดย ICT Banthaenwittaya School!. Designed by: free joomla themes web hosting Valid XHTML and CSS.