:.ลงนามถวายพระพร

:.Websiteคณะครู


Bookmark ภาคเรียนที่ 2/2557  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
สำหรับคุณครูนำไปกรอกคะแนนระหว่างเรียนและสอบกลางภาค
กลุ่มสาระการเรียนรู้ / วิทยาศาสตร์ / คณิตศาสตร์ / ภาษาไทย / สังคมศึกษาฯ /
/ การงานอาชีพฯ / ศิลปะ / สุขศึกษาและพลศึกษา / ภาษาต่างประเทศ /


:.การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่องคลื่นเสียง วิชาฟิสิกส์ 3 (ว 32203) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยครูกวินชิดา ถือสมบัติ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูกวินชิดา ถือสมบัติ   
วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2012 เวลา 13:56 น.

 

วิจัยในชั้นเรียน

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
เรื่องคลื่นเสียง วิชาฟิสิกส์ 3 (ว 32203)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


ผู้รายงาน กวินชิดา  ถือสมบัติ

ปีที่พิมพ์ 2555

เอกสารประกอบการเผยแพร่ผลงาน [ pdf ]

1) บทคัดย่อ

2) ชุดแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เืรื่องคลื่นเสียง ชั้นม.5

3) ชุดแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เืรื่องคลื่นเสียง ชั้นม.5

 

.....................................................^_^

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2012 เวลา 14:13 น.
 

:.เมนูที่นี่ บ.ท.


ตารางเรียน


ตารางสอนครู

วิจัยในชั้นเรียน

 

:.จุลสารโรงเรียน
:.เว็บไซต์คุณครู

 
ขับเคลื่อนโดย ICT Banthaenwittaya School!. Designed by: free joomla themes web hosting Valid XHTML and CSS.