:.ผลงานคณะครู

:.ห้องเรียน DLIT



:.46ict



:.แบบประเมินงาน ICT

แบบสอบถามความพึงพอใจ
การให้บริการด้าน ICT ของโรงเรียน
คลิกทำแบบสอบถาม

รายชื่อนักเรียน  โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2559


ห้อง ม.1ห้อง ม.2ห้อง ม.3
ห้อง ม.4 ห้อง ม.5ห้อง ม.6 |

[ Download ] ข้อมูล ณ วันที่  28/10/2559

:.การทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่-วิชาหัวหน้าคนครัว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Webmaster   
วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 00:39 น.

ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้เข้ารับการทดสอบวิชาพิเศษ รายวิชาคนหน้าคนครัว ในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2555 กิจกรรมที่จัดขึ้นนี้เป็นไปตามหลักสูตรการทดสอบวิชาพิเศษ รายวิชาคนหน้าคนครัว ที่ลูกเสือ - เนตรนารี จะต้องเข้ารับการทดสอบการประกอบอาหารสำหรับสมาชิกในหมู่ตนเอง โดยมีการหุงข้าว นึ่งข้าว และทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม เช่นอาหารประเภทต้ม แกง ผัด หรือทอด  ผลจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวทำให้ลูกเสือ - เนตรนารีรู้จักคิดรายการอาหารและการเลือกซื้ออาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและมีประมาณเพียงพอสำหรับสมาชิกในหมู่ที่อยู่ค่ายพักแรม


ภาพกิจกรรมการประกอบอาหาร

 

 

ภาพกิจกรรมการทดสอบวิชาพิเศษคลิกที่นี่

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 01:50 น.
 

:.เมนูที่นี่ บ.ท.

ตารางเรียน 2/59

ตารางสอน 2/59

ระบบงานทะเบียน-วัดผลออนไลน์






วิจัยในชั้นเรียน



เช็คอีเมล์

:.รอบรั้วเทา-เหลือง







ขับเคลื่อนโดย ICT Banthaenwittaya School!. Designed by: free joomla themes web hosting Valid XHTML and CSS.