:.ลงนามถวายพระพร

:.เว็บไซต์คุณครู

 

:.Websiteคณะครู

:.ห้องเรียน DLITประกาศผลการจัดห้องเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2559


ห้อง ม.4/1ห้อง ม.4/2ห้อง ม.4/3

ห้อง ม.4/4 ห้อง ม.4/5ห้อง ม.4/6 |


ประกาศผลการจัดห้องเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2559


| ห้อง ม.1/1 | ห้อง ม.1/2 | ห้อง ม.1/3 | ห้อง ม.1/4 |
ห้อง ม.1/5 | ห้อง ม.1/6 | ห้อง ม.1/7 |

:.การทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่-วิชาหัวหน้าคนครัว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Webmaster   
วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 00:39 น.

ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้เข้ารับการทดสอบวิชาพิเศษ รายวิชาคนหน้าคนครัว ในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2555 กิจกรรมที่จัดขึ้นนี้เป็นไปตามหลักสูตรการทดสอบวิชาพิเศษ รายวิชาคนหน้าคนครัว ที่ลูกเสือ - เนตรนารี จะต้องเข้ารับการทดสอบการประกอบอาหารสำหรับสมาชิกในหมู่ตนเอง โดยมีการหุงข้าว นึ่งข้าว และทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม เช่นอาหารประเภทต้ม แกง ผัด หรือทอด  ผลจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวทำให้ลูกเสือ - เนตรนารีรู้จักคิดรายการอาหารและการเลือกซื้ออาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและมีประมาณเพียงพอสำหรับสมาชิกในหมู่ที่อยู่ค่ายพักแรม


ภาพกิจกรรมการประกอบอาหาร

 

 

ภาพกิจกรรมการทดสอบวิชาพิเศษคลิกที่นี่

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 01:50 น.
 

:.เมนูที่นี่ บ.ท.


ตารางเรียน ภาคเรียนที่2/2558

ตารางสอน ภาคเรียนที่2/2558

ระบบงานทะเบียน-วัดผลออนไลน์

วิจัยในชั้นเรียนเช็คอีเมล์

:.46ict:.แบบประเมินงาน ICT

แบบสอบถามความพึงพอใจ
การให้บริการด้าน ICT ของโรงเรียน
คลิกทำแบบสอบถาม
ขับเคลื่อนโดย ICT Banthaenwittaya School!. Designed by: free joomla themes web hosting Valid XHTML and CSS.