:.ลงนามถวายพระพร

:.เว็บไซต์คุณครู

 

:.Websiteคณะครู

:.ห้องเรียน DLIT



รายชื่อนักเรียน  โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2559


ห้อง ม.1ห้อง ม.2ห้อง ม.3
ห้อง ม.4 ห้อง ม.5ห้อง ม.6 |

[ Download ]

:.สมป.พิษณุโลก ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมอาเซียนศึกษา บ.ท. PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Webmaster   
วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 02:32 น.

สำนักงานเขตพื้นที่การการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต  2 และโรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร  ได้นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 12  คน ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมอาเซียนศึกษาของโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาในวันที่  15  กุมภาพันธ์ 2555  รูปแบบของการศึกษาดูงานครั้งนี้โรงเรียนบ้านแท่นวิทยาได้นำคณะวิทยากรของโรงเรียนนำโดย นายเตชิต  อยู่สุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบุคลากรและมาตรฐานการศึกษาหัวหน้ากลุ่มสาระฯและครูผู้รับผิดชอบงานอาเซียนของโรงเรียนให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะครูที่เข้าเยี่ยมชม  และได้นำคณะผู้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานศูนย์อาเซียนศึกษาของเราที่ห้องสมุดด้วย

ภาพกิจกกรรมการศึกษาดูงาน

 

 

 

:.เมนูที่นี่ บ.ท.





ระบบงานทะเบียน-วัดผลออนไลน์






วิจัยในชั้นเรียน



เช็คอีเมล์

:.46ict



:.แบบประเมินงาน ICT

แบบสอบถามความพึงพอใจ
การให้บริการด้าน ICT ของโรงเรียน
คลิกทำแบบสอบถาม




ขับเคลื่อนโดย ICT Banthaenwittaya School!. Designed by: free joomla themes web hosting Valid XHTML and CSS.