:.ลงนามถวายพระพร

:.เว็บไซต์คุณครู

 

:.Websiteคณะครู

:.ห้องเรียน DLITประกาศผลการจัดห้องเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2559


ห้อง ม.4/1ห้อง ม.4/2ห้อง ม.4/3

ห้อง ม.4/4 ห้อง ม.4/5ห้อง ม.4/6 |


ประกาศผลการจัดห้องเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2559


| ห้อง ม.1/1 | ห้อง ม.1/2 | ห้อง ม.1/3 | ห้อง ม.1/4 |
ห้อง ม.1/5 | ห้อง ม.1/6 | ห้อง ม.1/7 |

:.สมป.พิษณุโลก ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมอาเซียนศึกษา บ.ท. PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Webmaster   
วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 02:32 น.

สำนักงานเขตพื้นที่การการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต  2 และโรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร  ได้นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 12  คน ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมอาเซียนศึกษาของโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาในวันที่  15  กุมภาพันธ์ 2555  รูปแบบของการศึกษาดูงานครั้งนี้โรงเรียนบ้านแท่นวิทยาได้นำคณะวิทยากรของโรงเรียนนำโดย นายเตชิต  อยู่สุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบุคลากรและมาตรฐานการศึกษาหัวหน้ากลุ่มสาระฯและครูผู้รับผิดชอบงานอาเซียนของโรงเรียนให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะครูที่เข้าเยี่ยมชม  และได้นำคณะผู้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานศูนย์อาเซียนศึกษาของเราที่ห้องสมุดด้วย

ภาพกิจกกรรมการศึกษาดูงาน

 

 

 

:.เมนูที่นี่ บ.ท.


ตารางเรียน ภาคเรียนที่2/2558

ตารางสอน ภาคเรียนที่2/2558

ระบบงานทะเบียน-วัดผลออนไลน์

วิจัยในชั้นเรียนเช็คอีเมล์

:.46ict:.แบบประเมินงาน ICT

แบบสอบถามความพึงพอใจ
การให้บริการด้าน ICT ของโรงเรียน
คลิกทำแบบสอบถาม
ขับเคลื่อนโดย ICT Banthaenwittaya School!. Designed by: free joomla themes web hosting Valid XHTML and CSS.