:.ผลงานคณะครู

:.ห้องเรียน DLIT:.46ict:.แบบประเมินงาน ICT

แบบสอบถามความพึงพอใจ
การให้บริการด้าน ICT ของโรงเรียน
คลิกทำแบบสอบถาม

:.สมป.พิษณุโลก ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมอาเซียนศึกษา บ.ท. PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Webmaster   
วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 02:32 น.

สำนักงานเขตพื้นที่การการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต  2 และโรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร  ได้นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 12  คน ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมอาเซียนศึกษาของโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาในวันที่  15  กุมภาพันธ์ 2555  รูปแบบของการศึกษาดูงานครั้งนี้โรงเรียนบ้านแท่นวิทยาได้นำคณะวิทยากรของโรงเรียนนำโดย นายเตชิต  อยู่สุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบุคลากรและมาตรฐานการศึกษาหัวหน้ากลุ่มสาระฯและครูผู้รับผิดชอบงานอาเซียนของโรงเรียนให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะครูที่เข้าเยี่ยมชม  และได้นำคณะผู้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานศูนย์อาเซียนศึกษาของเราที่ห้องสมุดด้วย

ภาพกิจกกรรมการศึกษาดูงาน

 

 

 

:.เมนูที่นี่ บ.ท.

ตารางเรียน 2/59

ตารางสอน 2/59

ระบบงานทะเบียน-วัดผลออนไลน์วิจัยในชั้นเรียนเช็คอีเมล์

:.รอบรั้วเทา-เหลืองขับเคลื่อนโดย ICT Banthaenwittaya School!. Designed by: free joomla themes web hosting Valid XHTML and CSS.