:.ผลงานคณะครู

:.ห้องเรียน DLITโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

:.46ict:.แบบประเมินงาน ICT

แบบสอบถามความพึงพอใจ
การให้บริการด้าน ICT ของโรงเรียน
คลิกทำแบบสอบถาม

Home :.ศูนย์อาเซียนศึกษา บ.ท.
:.อาเซียนศึกษา : ASEAN

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 :.สื่อการเรียนการสอน ASEAN : ครูธัญญรัตน์ เคนจอหอ นางสาวธัญญรัตน์ เคนจอหอ 1715
2 :.เพลง The Asean Way (Original) Webmaster 8231
3 :.ธงชาติประเทศสมาชิกอาเซียน (กราฟฟิกเคลื่อนไหว) Webmaster 74777
4 :.ภาพศูนย์อาเซียนศึกษาโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ดร.ศิริวรรณ อาจศรี 4782
5 :.ภาพกิจกรรมการเรียนรู้อาเซียนศึกษา บ.ท. ตอนที่ 4 ดร.ศิริวรรณ อาจศรี 2728
6 :.การ์ตูนอาเซียน ดร.ศิริวรรณ อาจศรี 101701
7 :.กิจกรรมการเรียนรู้อาเซียนศึกษา บ.ท. ตอนที่ 3 ดร.ศิริวรรณ อาจศรี 3188
8 :.กฏบัตรอาเซียน(ฉบับเต็ม) ดร.ศิริวรรร อาจศรี 3909
9 :.แหล่งเรียนรู้เรื่องสิทธิเด็ก ดร.ศิริวรรร อาจศรี 2759
10 :.Asean-Focus ดร.ศิริวรรณ อาจศรี 3162
11 กิจกรรมการเรียนรู้อาเซียนศึกษา บ.ท. ตอนที่ 2 Webmaster 5744
12 เสาหลักที่ 3 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน Webmaster 6024
13 เสาหลักที่ 2 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Webmaster 5368
14 เสาหลักที่ 1 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน Webmaster 9329
15 กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) Webmaster 4766
16 กิจกรรมการเรียนรู้อาเซียนศึกษา บ.ท. ตอนที่ 1 Webmaster 6255
17 หน่วยงานที่ทำหน้าที่ประสานงานของอาเซียน Webmaster 6935
18 ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน Webmaster 4562
19 การวางรากฐานของประชาคมอาเซียนด้วยสามเสาหลัก Webmaster 2827
20 โครงสร้างและกลไกการดำเนินงาน Webmaster 5687
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12ถัดไปสุดท้าย »
หน้า 1 จาก 2

:.ผู้บริหารสถานศึกษา

:.เมนูที่นี่ บ.ท.

ตารางเรียน 2-2560

ตารางสอน 2/2560

ระบบงานทะเบียน-วัดผลออนไลน์

วิจัยในชั้นเรียน

เช็คอีเมล์
ขับเคลื่อนโดย ICT Banthaenwittaya School!. Designed by: free joomla themes web hosting Valid XHTML and CSS.