:.ผลงานคณะครู

:.ห้องเรียน DLITโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

:.46ict:.แบบประเมินงาน ICT

แบบสอบถามความพึงพอใจ
การให้บริการด้าน ICT ของโรงเรียน
คลิกทำแบบสอบถาม

Home :.ศูนย์อาเซียนศึกษา บ.ท.
:.คำสั่งปฏิบัติงานโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

:.คำสั่งปฏิบัติงานโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา เริ่มตั้งแต่ 2/2554 เป็นต้น

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 :.คำสั่งโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาที่ 95/2560 เรื่อง มอบหมายให้ปฏิบัติการสอนในรายวิชาต่างๆ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ครูธนัชพร กิติคุณ 3001
2 :.คำสั่งโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาที่ 94 / 2560 เรื่อง แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ครูธนัชพร กิติคุณ 549
3 :.คำสั่งโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาที่ 93 / 2560 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำชั้นและครูหัวหน้าระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ครูธนัชพร กิติคุณ 515
4 :.คำสั่งโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาที่ 74/2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2560 ครูธนัชพร กิติคุณ 1009
5 :.คำสั่งโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาที่ 97 /2559 เรื่อง มอบหมายให้ปฏิบัติการสอนในรายวิชาต่างๆ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ครูธนัชพร กิติคุณ 2923
6 :.คำสั่งโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาที่ 86/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2559 ครูธนัชพร กิติคุณ 2065
7 :.คำสั่งโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาที่ 361/2558 เรื่อง มอบหมายให้ปฏิบัติการสอนในรายวิชาต่างๆ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 งานบริหารวิชาการ 3108
8 :.คำสั่งโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาที่ 341/2558 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2558 webmaster 1259
9 :.คำสั่งโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาที่ 304/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ุครูธนัชพร กิติคุณ 968
10 :.คำสั่งโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาที่ ๓๓๓/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ประจำปี ๒๕๕๘ ครูธนัชพร กิติคุณ 991
11 :.คำสั่งโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาที่ 212 / 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558 ครูธนัชพร กิติคุณ 1514
12 :.คำสั่งโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาที่ 197/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ครูธนัชพร กิติคุณ 881
13 :.คำสั่งโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาที่ 201 / 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบอาคารเรียน ครูธนัชพร กิติคุณ 1058
14 :.คำสั่งโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาที่ 138 / 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ค่านิยม 12 ประการ ประจำปีการศึกษา 2558 ครูธนัชพร กิติคุณ 4869
15 :.คำสั่งโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาที่ 156 / 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ครูธนัชพร กิติคุณ 1287
16 :.คำสั่งโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาที่ 145 / 2558 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2558 ครูธนัชพร กิติคุณ 938
17 :.คําสั่งโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 144/2558 เรื่อง แต่งตั้งครูรับผิดชอบการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์) ปีการศึกษา 2558 ครูธนัชพร กิติคุณ 1500
18 :.คำสั่งโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาที่ 141/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการร่วม ครูธนัชพร กิติคุณ 1394
19 :.คำสั่งโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาที่ 115/2558 เรื่อง มอบหมายให้ปฏิบัติการสอนในรายวิชาต่างๆ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ครูธนัชพร กิติคุณ 1185
20 :.คำสั่งโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาที่ 124/2558 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2558 ครูธนัชพร กิติคุณ 1814
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345ถัดไปสุดท้าย »
หน้า 1 จาก 5

:.ผู้บริหารสถานศึกษา

:.เมนูที่นี่ บ.ท.

ตารางเรียน 2-2560

ตารางสอน 2/2560

ระบบงานทะเบียน-วัดผลออนไลน์

วิจัยในชั้นเรียน

เช็คอีเมล์
ขับเคลื่อนโดย ICT Banthaenwittaya School!. Designed by: free joomla themes web hosting Valid XHTML and CSS.