:.ผลงานคณะครู

:.ห้องเรียน DLIT:.46ict:.แบบประเมินงาน ICT

แบบสอบถามความพึงพอใจ
การให้บริการด้าน ICT ของโรงเรียน
คลิกทำแบบสอบถาม

:.คำสั่งปฏิบัติงานโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

:.คำสั่งปฏิบัติงานโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา เริ่มตั้งแต่ 2/2554 เป็นต้น:.คำสั่งโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาที่ 124/2558 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูธนัชพร กิติคุณ   
วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2015 เวลา 03:02 น.

คำสั่งโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
ที่   124/2558
เรื่อง   แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่   ปีการศึกษา  2558

[ Download File ]

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2015 เวลา 03:12 น.
 
:.คำสั่งโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาที่ 113 /2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานวิชาการนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูธนัชพร กิติคุณ   
วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2015 เวลา 12:56 น.

คำสั่งโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 
ที่  113 /2558
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานวิชาการนักเรียนใหม่  ประจำปีการศึกษา  2558
Download 113-2558.pdf

 

 
:.คำสั่งโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาที่ 112 /2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูธนัชพร กิติคุณ   
วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2015 เวลา 12:53 น.


คำสั่งโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 
ที่  112 /2558
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่  ประจำปีการศึกษา  2558
Download   112-2558.pdf

 

 
:.คำสั่งโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาที่ 418 / 2557 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2557 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูธนัชพร กิติคุณ   
วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2014 เวลา 14:12 น.

 

 

คำสั่งโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

ที่ 418 / 2557

เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

[ Download File ]


 
:.คำสั่งโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาที่ 374/ 2557 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูธนัชพร กิติคุณ   
วันจันทร์ที่ 03 พฤศจิกายน 2014 เวลา 13:39 น.

คำสั่งโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
ที่   374  / 2557
เรื่อง  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557
[ Download File ]

 

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 4 จาก 19

:.เมนูที่นี่ บ.ท.

ตารางเรียน 1-2560

ตารางสอน 1/2560

ระบบงานทะเบียน-วัดผลออนไลน์วิจัยในชั้นเรียนเช็คอีเมล์
ขับเคลื่อนโดย ICT Banthaenwittaya School!. Designed by: free joomla themes web hosting Valid XHTML and CSS.