:.ลงนามถวายพระพร

:.Websiteคณะครู

:.คำสั่งปฏิบัติงานโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

:.คำสั่งปฏิบัติงานโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา เริ่มตั้งแต่ 2/2554 เป็นต้น:.คําสั่งโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาที่ ๑๒๔/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งครูรับผิดชอบการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูธนัชพร กิติคุณ   
วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2014 เวลา 14:05 น.

 

คําสั่งโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

ที่ ๑๒๔/๒๕๕๗

เรื่อง แต่งตั้งครูรับผิดชอบการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

(กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี   ยุวกาชาด  และผู้บำเพ็ญประโยชน์)   ปีการศึกษา ๒๕๕๗

[ Download File ]


 
:.คำสั่งโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาที่ 114 /2557 เรื่อง มอบหมายให้ปฏิบัติการสอนในรายวิชาต่างๆ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูธนัชพร กิติคุณ   
วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2014 เวลา 07:07 น.

 

คำสั่งโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

ที่ 114 /2557

เรื่อง  มอบหมายให้ปฏิบัติการสอนในรายวิชาต่างๆ ประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2557

[ ไฟล์คำสั่งคลิกที่นี่ ]

 
:.คำสั่งโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาที่ 119 / 2557 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำชั้นและครูหัวหน้าระดับ ประจำปีการศึกษา 2557 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูธนัชพร กิติคุณ   
วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2014 เวลา 07:04 น.

 

คำสั่งโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

ที่  119 /  2557

เรื่อง  แต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำชั้นและครูหัวหน้าระดับ  ประจำปีการศึกษา  2557

[ ไฟล์คำสั่งคลิกที่นี่ ]

 

 
:.คำสั่งโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาที่ 94/2557 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ปีการศึกษา 2557 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูธนัชพร กิติคุณ   
วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2014 เวลา 07:01 น.คำสั่งโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

ที่   ๙๔/๒๕๕๗

เรื่อง   แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 

[ ไฟล์คำสั่งคลิกที่นี่ ]

 
:. คำสั่งโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาที่ 89 / 2557 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรประจำเดือนเมษายนและพฤษภาคม พ.ศ.2557 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูธนัชพร กิติคุณ   
วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2014 เวลา 01:30 น.

 


คำสั่งโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

ที่   89 / 2557

เรื่อง  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวร

ประจำเดือนเมษายนและพฤษภาคม พ.ศ.2557

[ Download File ]


 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 4 จาก 16

:.เมนูที่นี่ บ.ท.


ตารางเรียน


ตารางสอนครู

วิจัยในชั้นเรียน

 

:.จุลสารโรงเรียน
:.เว็บไซต์คุณครู

 
ขับเคลื่อนโดย ICT Banthaenwittaya School!. Designed by: free joomla themes web hosting Valid XHTML and CSS.