:.ผลงานคณะครู

:.ห้องเรียน DLITโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

:.46ict:.แบบประเมินงาน ICT

แบบสอบถามความพึงพอใจ
การให้บริการด้าน ICT ของโรงเรียน
คลิกทำแบบสอบถาม

Home :.ติดต่อสอบถาม :.คำสั่งปฏิบัติงานโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
:.คำสั่งปฏิบัติงานโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

:.คำสั่งปฏิบัติงานโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา เริ่มตั้งแต่ 2/2554 เป็นต้น:.คำสั่งโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาที่ 145 / 2558 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2558 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูธนัชพร กิติคุณ   
วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2015 เวลา 09:26 น.

คำสั่งโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาที่  145  / 2558  
เรื่อง  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2558
[ Download File ]

 

 
:.คําสั่งโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 144/2558 เรื่อง แต่งตั้งครูรับผิดชอบการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์) ปีการศึกษา 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูธนัชพร กิติคุณ   
วันพฤหัสบดีที่ 04 มิถุนายน 2015 เวลา 02:03 น.


คําสั่งโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
ที่  144/2558
เรื่อง แต่งตั้งครูรับผิดชอบการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี   ยุวกาชาด  และผู้บำเพ็ญประโยชน์)   ปีการศึกษา 2558

[ Download File ]

 
:.คำสั่งโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาที่ 141/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการร่วม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูธนัชพร กิติคุณ   
วันพฤหัสบดีที่ 04 มิถุนายน 2015 เวลา 02:00 น.

คำสั่งโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
ที่  141  /2558
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการร่วม

[ Download File ]

 
:.คำสั่งโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาที่ 115/2558 เรื่อง มอบหมายให้ปฏิบัติการสอนในรายวิชาต่างๆ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูธนัชพร กิติคุณ   
วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2015 เวลา 03:10 น.

คำสั่งโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
ที่ 115 /2558
เรื่อง  มอบหมายให้ปฏิบัติการสอนในรายวิชาต่างๆ ประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2558

[ Download File ]

 
:.คำสั่งโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาที่ 124/2558 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูธนัชพร กิติคุณ   
วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2015 เวลา 03:02 น.

คำสั่งโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
ที่   124/2558
เรื่อง   แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่   ปีการศึกษา  2558

[ Download File ]

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2015 เวลา 03:12 น.
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 4 จาก 20

:.ผู้บริหารสถานศึกษา

:.เมนูที่นี่ บ.ท.

ตารางเรียน 2-2560

ตารางสอน 2/2560

ระบบงานทะเบียน-วัดผลออนไลน์

วิจัยในชั้นเรียน

เช็คอีเมล์
ขับเคลื่อนโดย ICT Banthaenwittaya School!. Designed by: free joomla themes web hosting Valid XHTML and CSS.