ขอบคุณภาพสวยจากwww.kitty2000.com, widget.sanook.com, www.bloggang.com,

glitter-graphics.com

                                                                                                                        งานเทคโนโลยีกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

                                                                                        E-mail : supaporn@bantan.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์