พิธีเปิด-ปิด ค่ายลส._๑๘๐๑๒๓_0127

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนบ้านแท่นวิทยาได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา  เพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน ปลูกฝังระเบียบวินัย ความอดทน ความสามัคคี สร้างผู้นำและผู้ตามที่ดี อีกทั้งเป็นการทดสอบกิจกรรมตามหลักสูตรกำหนด 

logo1

มอบของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๑

นายทรงวุฒิ ขวาไทย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยานำคณะครูและตัวแทนนักเรียน (จิตอาสาฯ) ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ร่วมมอบของขวัญปีใหม่ให้ผู้ป่วยที่โรงพยาบาลบ้านแท่น และมูลนิธิสว่างพุทธธรรมจุดบ้านแท่น เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา  เนื่องโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561

logo3

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวัน “วันวชิราวุธ” ประจำปี ๒๕๖๐

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวัน “วันวชิราวุธ” ประจำปี ๒๕๖๐ ของคณะลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยาร่วมกันประกอบพิธีถวายราชสดุดีแด่ดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาวชิราวุธ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ได้พระราชทานกำเนิดกิจกรรมลูกเสือขึ้นในประเทศไทย   กิจกรรมจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

 

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีเปิด-ปิด ค่ายลส._๑๘๐๑๒๓_0127

พิธีเปิด-ปิด ค่ายลส._๑๘๐๑๒๓_0172กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนบ้านแท่นวิทยาได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา  เพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน ปลูกฝังระเบียบวินัย ความอดทน ความสามัคคี สร้างผู้นำและผู้ตามที่ดี อีกทั้งเป็นการทดสอบกิจกรรมตามหลักสูตรกำหนด  Read more »

มอบของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๑

logo1

21750นายทรงวุฒิ ขวาไทย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยานำคณะครูและตัวแทนนักเรียน (จิตอาสาฯ) ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ร่วมมอบของขวัญปีใหม่ให้ผู้ป่วยที่โรงพยาบาลบ้านแท่น และมูลนิธิสว่างพุทธธรรมจุดบ้านแท่น เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา  เนื่องโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561

Read more »

รางวัล “ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2559″

scout1

รางวัล “ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2559″ คุณครูเกษราภรณ์ วันสุทะ และคุณครูอนุชา ทวีสินธ์ กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ขอแสดงความยินดีกับผู้กำกับทั้งสองท่านเป็นอย่างยิ่ง

 

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวัน “วันวชิราวุธ” ประจำปี ๒๕๖๐

logo3

34พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวัน “วันวชิราวุธ” ประจำปี ๒๕๖๐ ของคณะลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยาร่วมกันประกอบพิธีถวายราชสดุดีแด่ดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาวชิราวุธ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ได้พระราชทานกำเนิดกิจกรรมลูกเสือขึ้นในประเทศไทย   กิจกรรมจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

Read more »