โรงเรียนสังกัด สพม.30 และ สพม.25 ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่อาเซียน บ.ท.

Thumbnail Image Table
DSC08032.JPG
20/7/2555 15:32:54

Size (KB)  :  149 KB
DSC08033.JPG
20/7/2555 15:33:06

Size (KB)  :  171 KB
DSC08034.JPG
20/7/2555 15:33:14

Size (KB)  :  159 KB
DSC08035.JPG
20/7/2555 15:33:28

Size (KB)  :  193 KB
DSC08036.JPG
20/7/2555 15:33:36

Size (KB)  :  170 KB
DSC08037.JPG
20/7/2555 15:33:48

Size (KB)  :  191 KB
DSC08038.JPG
20/7/2555 15:34:04

Size (KB)  :  224 KB
DSC08040.JPG
20/7/2555 15:34:22

Size (KB)  :  184 KB
DSC08041.JPG
20/7/2555 15:34:46

Size (KB)  :  196 KB
DSC08042.JPG
20/7/2555 15:34:58

Size (KB)  :  184 KB
DSC08044.JPG
20/7/2555 15:35:16

Size (KB)  :  189 KB
DSC08045.JPG
20/7/2555 15:35:50

Size (KB)  :  204 KB
DSC08047.JPG
20/7/2555 15:36:02

Size (KB)  :  198 KB
DSC08048.JPG
20/7/2555 15:36:34

Size (KB)  :  219 KB
DSC08049.JPG
20/7/2555 15:37:06

Size (KB)  :  183 KB
DSC08051.JPG
20/7/2555 15:37:22

Size (KB)  :  184 KB
DSC08052.JPG
20/7/2555 15:37:50

Size (KB)  :  180 KB
Pages:     1 2 3 4