ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand)

ธงประจำชาติไทย

  ธงชาติไทย ประกอบด้วย 3 สีหลัก ได้แก่ สีแดง สีขาว และสีน้ำเงิน มีการแบ่งเป็นริ้วจำนวน 5 แถบ ซึ่งแถบในสุดเป็นสีน้ำเงิน ถัดมาด้านนอกทั้งด้านบน ด้านล่าง เป็นสีขาว และสีแดงตามลำดับ ทั้งนี้ แถบสีน้ำเงินมีขนาดใหญ่กว่าแถบสีอื่นเป็น 2 เท่า ส่วนสีต่าง ๆ มีความหมาย ดังนี้

           สีแดง หมายถึง ชาติ

           สีขาว หมายถึง ศาสนา

           สีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์

  อย่างไรก็ตาม มีการเรียกชื่อธงนี้ว่า ธงไตรรงค์ (ไตร = สาม, รงค์ = สี) เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ "เครื่องหมายแห่งไตรรงค์"ไว้เมื่อ พ.ศ. 2464 โดยได้นิยามความหมายของธงไตรรงค์ว่า

  สีแดง หมายถึง เลือดอันยอมพลีให้แก่ชาติ

           สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์แห่งพระพุทธศาสนา และธรรมะ

           สีน้ำเงิน หมายถึง สีส่วนพระองค์ขององค์พระมหากษัตริย์ 

 แม้นิยามดังกล่าวจะไม่ใช่คำอธิบายที่ทรงประกาศใช้อย่างเป็นทางการ แต่ทั้งสามสิ่งนี้คืออุดมการณ์รัฐที่พระองค์ทรงปลูกฝัง เพื่อให้คนไทยเกิดสำนึกความเป็นชาตินิยมมาตลอด

 

 

ตราประจำชาติไทย

 

ดอกไม้ประจำชาติไทย

ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand) : ดอกราชพฤกษ์
                     
          ดอกไม้ประจำชาติไทยของเรา ก็คือ ดอกราชพฤกษ์ (Ratchaphruek) ที่มีสีเหลืองสวยสง่างาม เมื่อเบ่งบานแล้วให้ความรู้สึกอบอุ่น ถือเป็นสัญลักษณ์ของความมีเกียรติยศศักดิ์ศรี ซึ่งชาวไทยหลายคนรู้จักกันดีในนามของ ดอกคูน โดยมีความเชื่อว่าสีเหลืองอร่ามของดอกราชพฤกษ์คือสีแห่งพระพุทธศาสนาและความรุ่งโรจน์ รวมทั้งยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีปรองดองของคนในชาติอีกด้วย โดยดอกราชพฤกษ์จะเบ่งบานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์–พฤษภาคม มีจุดเด่นเวลาเบ่งบานคือการผลัดใบออกจนหมดต้น เหลือไว้เพียงแค่สีเหลืองอร่ามของดอกราชพฤกษ์เท่านั้น

 

เมืองหลวงประเทศไทย

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

 

ประชากรประเทศไทย

ประชากร : 67,448,120 คน

 

ศาสนาประเทศไทย

ศาสนา : นับถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ 93 รองลงมา คือ อิสลาส คริสต์ ฮินดู และอื่น

 

อาหารประเทศไทย

ประเทศไทย (Thailand) : ต้มยำกุ้ง (Tom Yam Goong)

 

คำทักทายประเทศไทย

           สวัสดี

 

การแต่งกายประเทศไทย

      

สำหรับชุดผู้หญิงคือ ชุดไทยจักรี
เป็นชุดไทยที่ประกอบด้วยสไบเฉียง
ใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัวซิ่นมีจีบยกข้างหน้า
มีชายพกใช้เข็มขัดไทยคาด ส่วนท่อนบนเป็นสไบ
จะเย็บให้ติดกับซิ่นเป็นท่อนเดียวกันหรือ
จะมีผ้าสไบห่มต่างหาก็ได้ เปิดบ่าข้างหนึ่ง
 ชายสไบคลุมไหล่ ทิ้งชายด้านหลังยาวตาม
ที่เห็นสมควรความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้าการ
เย็บและรูปทรงของผู้ที่สวยใช้เครื่องประดับได้งดงาม
 สมโอกาสในเวลาค่ำคืน สำหรับชุดผู้ชายคือ
ใส่เสื้อพระราชทาน

 

 

     

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

เว็บไซต์อื่นๆ
 

webmaster : Natkanko_nam@hotmail.com