ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)

ธงประจำชาติกัมพูชา

 

 ธงชาติกัมพูชา ลักษณะผืนธงแบ่งตามแนวยาวเป็น 3 ริ้ว โดยริ้วตรงกลางจะเป็นสีแดง กว้าง 2 ส่วน มีรูปปราสาทหินนครวัดสามยอดสีขาวอยู่บริเวณกึ่งกลาง ขณะที่ริ้วด้านนอกทั้ง 2 ด้าน มีสีน้ำเงิน และกว้างริ้วละ 1 ส่วนเท่า ๆ กัน โดยสีต่าง และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ของธง มีความหมาย ดังนี้

           สีน้ำเงิน หมายถึง กษัตริย์

           สีแดง หมายถึง ชาติ

           ส่วนปราสาทนครวัดสีขาว หมายถึง สันติภาพ

ตราประจำชาติกัมพูชา

 

ดอกไม้ประจำชาติกัมพูชา

ประเทศกัมพูชา สำหรับชุดผู้หญิง ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับผ้านุ่งของประเทศลาวและไทย มีหลายหลายรูปแบบ
 สำหรับผู้ชายนั้นมักสวมใส่เสื้อที่ทำจากผ้าไหม
หรือผ้าฝ้ายทั้งแขนสั้นและแขนยาว พร้อมทั้งสวมกางเกงขายาว

 

เมืองหลวงประเทศกัมพูชา

พนมเปญ ประเทศกัมพูชา

 

ประชากรประเทศกัมพูชา

ประชากร : 15,205,539 คน

 

ศาสนาประเทศกัมพูชา

ศาสนา : ประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา

 

อาหารประเทศกัมพูชา

กัมพูชา (Cambodia) : อาม็อก (Amok)

 

คำทักทายประเทศกัมพูชา

           อรุณซัวซะเดย หมายถึง สวัสดีตอนเช้า
           ทิวาซัวซะเดย หมายถึง สวัสดีตอนเที่ยงจนถึงเย็น

     

การแต่งกายประเทศกัมพูชา

       ซัมปอต (Sampot) เป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติของ
ประเทศกัมพูชา สำหรับชุดผู้หญิง ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับผ้านุ่งของประเทศลาวและไทย มีหลายหลายรูปแบบ
 สำหรับผู้ชายนั้นมักสวมใส่เสื้อที่ทำจากผ้าไหม
หรือผ้าฝ้ายทั้งแขนสั้นและแขนยาว พร้อมทั้งสวมกางเกงขายาว

 

 

 

 

webmaster : Natkanko_nam@hotmail.com

 
เว็บไซต์อื่นๆ