สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (The Socialist Republic of Vietnam)

ธงประจำชาติเวียดนาม

 ธงชาติเวียดนาม พื้นธงเป็นสีแดงล้วน ตรงกึ่งกลางมีรูปดาว 5 แฉก สีเหลืองทอง เป็นที่เข้าใจกันทั่วไปว่าหมายถึงชนชั้นต่าง ๆ ในสังคมเวียดนาม คือ นักปราชญ์ ชาวนา ช่างฝีมือ พ่อค้า และทหาร ส่วนสีต่าง ๆ มีความหมาย ดังนี้

           สีแดง หมายถึง การต่อสู้เพื่อกู้เอกราชของชาวเวียดนาม

           สีเหลือง หมายถึง ชาวเวียดนาม

          อย่างไรก็ตาม ภายหลังการรวมชาติเวียดนามในปี พ.ศ. 2519 ความหมายในธงได้มีการอธิบายใหม่ในทางการเมืองว่า

           สีแดง หมายถึง การปฏิวัติโดยชนชั้นกรรมาชีพ

           ดาวสีทอง หมายถึง การชี้นำของพร
รคคอมมิวนิสต์เวียดนาม

 

ตราประจำชาติเวียดนาม

 

ดอกไม้ประจำชาติเวียดนาม

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (The Socialist Republic of Vietnam) : ดอกบัว

          ประเทศเวียดนาม มีดอกไม้ที่คนไทยคุ้นเคยอย่าง ดอกบัว (Lotus) เป็นดอกไม้ประจำชาติ โดยดอกบัวเป็นที่รู้จักกันในนาม “ดอกไม้แห่งรุ่งอรุณ” เป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ ความผูกพัน และการมองโลกในแง่ดี ดอกบัวจึงมักถูกกล่าวถึงในบทกลอนและเพลงพื้นเมืองของชาวเวียดนามอยู่บ่อยครั้ง

 

เมืองหลวงประเทศเวียดนาม

ฮานอย ประเทศเวียดนาม

 

ประชากรประเทศเวียดนาม

ประชากร : 92,477,857 คน

 

ศาสนาประเทศเวียดนาม

ศาสนา : นับถือลัทธิขงจื่อ เต๋า พุทธมหายาน โรมันคาทอลิก โปรเตสแตนต์ และอื่น ๆ

 

อาหารประเทศเวียดนาม

เวียดนาม (Vietnam) : Nem หรือ เปาะเปี๊ยะเวียดนาม

 

คำทักทายประเทศเวียดนาม

           ซินจ่าว หมายถึง สวัสดี

     

การแต่งกายประเทศเวียดนาม

       อ่าวหญ่าย เป็นชุดประจำชาติของประเทศเวียดนามที่ประกอบไปด้วยชุดผ้าไหมที่พอดีตัวสวมทับกางเกงขาวยาวซึ่งเป็นชุดที่มักสวม ใส่ในงานแต่งงานและพิธีการสำคัญของประเทศมีลักษณะคล้ายชุดกี่เพ้าของจีน ในปัจจุบันเป็นชุดที่ได้รับความนิยมจากผู้หญิงเวียดนาม ส่วนผู้ชายเวียดนามจะสวมใส่ชุดอ่าหญ่ายในพิธีแต่งานหรือพิธีศพ

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

เว็บไซต์อื่นๆ
 
 

 

webmaster : Natkanko_nam@hotmail.com