previous arrow
next arrow
Shadow
Slider
คลังสื่อการเรียนรู้

คลังสื่อการเรียนรู้ ประกอบไปด้วยสื่อการเรียนรู้ ที่สร้างโดย ครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา และสื่อจากภายนอกต่างๆ ที่มีประโยชน์สาระมากมาย

ดูรายละเอียด

ผลงานทางวิชาการ

ช่องทางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คณะครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา เพื่อก่อให้เกิดประโยช์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาต่อไป

ดูรายละเอียด

เอกสารดาวน์โหลด

แหล่งรวมรวมเอกสารดาวน์โหลด เอกสารทางวิชาการที่สามารถเผยแพร่ได้ ทั้งเป็นแหล่งเก็บเอกสารต่างๆ

ดูรายละเอียด

ติดตามข่าวสารโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา