กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน
ASEAN WEEK 2018

กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน
ASEAN WEEK 2018. "ASEAN ONE MULTICULTURAL FESTIVAL"
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ภาพชุดที่2 พิธีเปิด

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider

NotySchool Bantanwittaya School

ระบบเรียนทางไกล NotySchool

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อรองรับการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อ Covid-19 และทางโรงเรียนได้จัดทำระบบเรียนทางไกล NotySchool ขึ้นมาเพื่อบริการให้ครู นักเรียน ได้นำไปใช้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Read More

ระบบเรียนทางไกล โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

ระบบ E-Service

ระบบ SGS สำหรับครู

กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read More

ระบบ SGS สำหรับนักเรียน

นักเรียน และผู้ปกครองสามารถเข้าไปตรวจสอบผลการเรียนของผู้เรียนได้ที่นี่

Read More

ระบบ AMSS

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

Read More

E-สลิปเงินเดือน

ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือน สพม.30

Read More

ลงทะเบียนชุมชุม

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมสำหรับนักเรียน

Read More

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ระบบเลือกกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

Read More

Best Practice

ทีมกีฬาเซปักตะกร้อโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

ทีมกีฬาเซปักตะกร้อโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คือ สุดยอดเจ้าแห่งเซปักตะกร้อของจังหวัดชัยภูมิ

ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

วงโปลางพิณแคนแท่นวิทย์ เป็นอีกหนึ่งในความภาคภูมิใจของโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา