previous arrow
next arrow
Shadow
Slider
คลังสื่อการเรียนรู้

คลังสื่อการเรียนรู้ ประกอบไปด้วยสื่อการเรียนรู้ ที่สร้างโดย ครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา และสื่อจากภายนอกต่างๆ ที่มีประโยชน์สาระมากมาย

ดูรายละเอียด

ผลงานทางวิชาการ

ช่องทางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คณะครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา เพื่อก่อให้เกิดประโยช์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาต่อไป

ดูรายละเอียด

เอกสารดาวน์โหลด

แหล่งรวมรวมเอกสารดาวน์โหลด เอกสารทางวิชาการที่สามารถเผยแพร่ได้ ทั้งเป็นแหล่งเก็บเอกสารต่างๆ

ดูรายละเอียด

FanPage บ้านแท่นวิทยา

2 days ago

งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
นักเรียนชั้นม.6/5 และม.4/6 ร่วมกันเก็บเกี่ยวผลผลิต(เกี่ยวข้าว) ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา #การเรียนรู้นอกห้องเรียน #เกี่ยวข้าวท้าลมหนาว ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 days ago

งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
มอบเกียรติบัตรหมวดพละศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน #ลูกหวายบ้านแท่น #ศุกร์สวัสดี #นั่งสมาธิก่อนเข้าเรียน ... See MoreSee Less
View on Facebook

5 days ago

งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
ประเพณีลอยกระทง'62 ณ ศาลปู่ตา อ.บ้านแท่่น #นางนพมาศ #งานสัมพันธ์ชุมชน #กระทงหลงทาง #โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ... See MoreSee Less
View on Facebook