ฉีดวัคซีนเข็ม3
ภาพถ่ายหน้าจอ 2565-04-04 เวลา 11.57.10
ภาพถ่ายหน้าจอ 2565-04-04 เวลา 11.52.59
ป้ายยินดีต้อนรับ 2-64
272782701_4814560201995318_7325679337730087037_n
aa1
002
SmartSlide22
1A6CE46C-ABC2-475E-8CC5-93C3C14B6C90
previous arrow
next arrow
Shadow

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ

  • งบประมาณ
  • งานพัสดุ
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กลุ่มบริหาร
งานบุคคล

กลุ่มบริหาร
งานทั่วไปและกิจการนักเรียน

  • ฝ่ายกิจการนักเรียน
  • ครูที่ปรึกษา
  • ช่วยเหลือนักเรียน

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยาจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาป…

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อใน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อใน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)ให้มารายงาน…

Best Practice

79910688_501579787127691_2084675772840148992_o
116889130_888550488319407_2020944715543132108_o
79384689_501580540460949_754866589903355904_o
DSC_0964
67095745_406643629954641_4858323978529275904_n
sq3
sqq
sq1
sq2
37822400_1803529353017143_4581949589015232512_n
fb_img_15423805758318216803509949188243.jpg
previous arrow
next arrow
Shadow

Noty School

ระบบเรียนทางไกล NotySchool

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อรองรับการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อ Covid-19 และทางโรงเรียนได้จัดทำระบบเรียนทางไกล NotySchool ขึ้นมาเพื่อบริการให้ครู นักเรียน ได้นำไปใช้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Read More

คนเก่ง บท.

ผลงานครู

บทเรียนออนไลน์

นางเกษราภรณ์ วันสุทะ

บทเรียนออนไลน์

น.ส.ลัดดา ผลหมั่น

บริการ E-Service

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Our Location

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 
ตั้งอยู่เลขที่  291  หมู่ที่  3  ตำบลบ้านแท่น  อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 36190

Our Support