previous arrow
next arrow
Shadow
Slider
คลังสื่อการเรียนรู้

คลังสื่อการเรียนรู้ ประกอบไปด้วยสื่อการเรียนรู้ ที่สร้างโดย ครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา และสื่อจากภายนอกต่างๆ ที่มีประโยชน์สาระมากมาย

ดูรายละเอียด

ผลงานทางวิชาการ

ช่องทางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คณะครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา เพื่อก่อให้เกิดประโยช์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาต่อไป

ดูรายละเอียด

เอกสารดาวน์โหลด

แหล่งรวมรวมเอกสารดาวน์โหลด เอกสารทางวิชาการที่สามารถเผยแพร่ได้ ทั้งเป็นแหล่งเก็บเอกสารต่างๆ

ดูรายละเอียด

FanPage บ้านแท่นวิทยา

การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไปและวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ระหว่างวันที่ 14-17 ตุลาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีคุณครูเข้ารับการฝึกอบรมดังนี้ นายองค์อาจ บำรุงสุข,นายชลวัฒน์ เมฆหมอก,นางสาววาสนา ประภาษี,นางสาวพรนภา ผาจ้ำ,นางสาววิชชุฎา คำนนท์และนางสาวกฤษณา นิลบรรพต ... See MoreSee Less
View on Facebook
“งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561” ระดับเขตพื้นที่ เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาค ณ จังหวัดบุรีรัมย์ต่อไป สรุปผลการแข่งขันทุกกิจกรรมทั้งหมด เราทำได้ 56 เหรียญทอง 14 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง และ 3 เข้าร่วม ... See MoreSee Less
View on Facebook
คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสารืที่ 13 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ... See MoreSee Less
View on Facebook