คลังสื่อการเรียนรู้

คลังสื่อการเรียนรู้ ประกอบไปด้วยสื่อการเรียนรู้ ที่สร้างโดย ครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา และสื่อจากภายนอกต่างๆ ที่มีประโยชน์สาระมากมาย

ดูรายละเอียด

ผลงานทางวิชาการ

ช่องทางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คณะครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา เพื่อก่อให้เกิดประโยช์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาต่อไป

ดูรายละเอียด

เอกสารดาวน์โหลด

แหล่งรวมรวมเอกสารดาวน์โหลด เอกสารทางวิชาการที่สามารถเผยแพร่ได้ ทั้งเป็นแหล่งเก็บเอกสารต่างๆ

ดูรายละเอียด

สุดยอด BEST PRACTICE

กิจกรรมที่ถือว่าเป็นสุดยอด และเป็น Best Practice ที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ทั้งด้านกีฬาเซปักตะกร้อ วงโปงลางพิณแคนแท่นวิทย์ รวมถึงด้านเกษตรที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ทีมตะกร้อโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

ผลผลิตจากค่ายตะกร้อโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ทีมหญิง

ทีมตะกร้อโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

ค่ายตะกร้อโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คลื่นลูกใหม่

วงโปงลางพิณแคนแท่นวิทย์ รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานฯ 8 สิงหาคม 2558  ไปดูเลย

FanPage บ้านแท่นวิทยา

OPEN HOUSE : เปิดบ้านวิชาการสู่มาตรฐานสากล ผลงานนครูและนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เผยแพร่องค์ความรู้ ศาสตร์ ศิลป์ งานวิชาการสู่สาธารณะชน ภาพชุดที่2 ... See MoreSee Less
View on Facebook
OPEN HOUSE : เปิดบ้านวิชาการสู่มาตรฐานสากล ผลงานนครูและนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เผยแพร่องค์ความรู้ ศาสตร์ ศิลป์ งานวิชาการสู่สาธารณะชน วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ภาพชุดที่1 ... See MoreSee Less
View on Facebook
View on Facebook