ประกาศ!! จัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ของโควิด -19 เป็น ออนไลน์ 100% เริ่มวันศุกร์ที่ 2-8 กรกฏาคม 2564
ป้ายยินดีต้อนรับ
002
001
1A6CE46C-ABC2-475E-8CC5-93C3C14B6C90
previous arrow
next arrow
Shadow

กลุ่มบริหารงานวิชาการและวิจัย

 • หลักสูตรสถานศึกษา

 • ผังการบริหารงงานฝ่ายวิชาการ

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้

 • กลุ่มไลน์ประจำชั้น

 • กลุ่มไลน์รายวิชา

 • เอกสารดาวน์โหลด

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและทั่วไป

 • ผังการบริหารงงานฝ่าย

 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 • ระเบียบงบประมาณ

 • ขั้นตอนการขอจัดซื้อจัดจ้าง

 • เอกสารดาวน์โหลด

กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน

 • ผังการบริหารงงานฝ่าย

 • อัตรากำลังโรงเรียน

 • ใบลา

 • เอกสารดาวน์โหลด

มุมฝ่ายวิชาการ

NotySchool Bantanwittaya School

ระบบเรียนทางไกล NotySchool

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อรองรับการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อ Covid-19 และทางโรงเรียนได้จัดทำระบบเรียนทางไกล NotySchool ขึ้นมาเพื่อบริการให้ครู นักเรียน ได้นำไปใช้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Read More

ระบบ E-Service

ระบบ SGS สำหรับครู

Read More

ระบบ SGS สำหรับนักเรียน

Read More

ระบบ AMSS

Read More

E-สลิปเงินเดือน

Read More

ลงทะเบียนชุมชุม

Read More

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

Read More

Best Practice

79910688_501579787127691_2084675772840148992_o
116889130_888550488319407_2020944715543132108_o
79341869_501578857127784_7258124246361047040_o
79384689_501580540460949_754866589903355904_o
79545068_503599716925698_3529711695603695616_o
DSC_0964
67095745_406643629954641_4858323978529275904_n
sq3
sqq
sq1
sq2
37822400_1803529353017143_4581949589015232512_n
fb_img_15423805758318216803509949188243.jpg
previous arrow
next arrow
Shadow