เผยแพร่ความรู้ หนังสือชุด ร้อยเรื่องเล่า ตอน ก้าวไกล ไทยทะยาน

เผยแพร่ความรู้ หนังสือชุด ร้อยเรื่องเล่า ตอน ก้าวไกล ไทยทะยาน จาก กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี ด้รวบรวมผลงานความสำเร็จจากหน่วยงานต่างๆของรัฐ นำมาเผยแพร่เป็นความรู้ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป นำความรู้มาพัฒนาประเทศฯ

หนังสือชุด ร้อยเรื่องเล่า ตอน ก้าวไกล ไทยทะยาน