ในหัวข้อ “เพิ่มคุณค่าทรัพยากรแผ่นดิน คืนวิถีความเป็นไทย
ร่วมใจฝ่าวิกฤตโควิด ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

กิจกรรมการประกวดสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2564

ลำดับรายการประกวด แข่งขันประเภทลิงค์เข้าประกวด
1การแข่งขันตอบปัญหาอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ ม.ต้นคลิก
2การแข่งขันตอบปัญหาอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ ม.ปลายคลิก
3การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยาม. ต้น / ปลายคลิก
4การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ ม.ปลายม.ปลายคลิก
5การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ วิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศม. ต้น / ปลายคลิก
6การแข่งขันตอบปัญหาวิชา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีม. ต้น / ปลายคลิก
7การแข่งขันประกวดวาดภาพ สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์64Open ทั่วไปคลิก
8การประกวดออกแบบโลโก้สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์64Open ทั่วไปคลิก
9การประกวดคลิปสั้นตัดต่อวีดีโอ (ยาวไม่เกิน 5 นาที)Open ทั่วไปคลิก