คลัง VDO บ้านแท่นวิทยา

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=Pamsq2Bv8pI[/embedyt]

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=gK_91W33B7M[/embedyt]

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=O2UUOeD_mPI[/embedyt]

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=olb6F15YtpE[/embedyt]

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=BTxpT8nORsc[/embedyt]

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=8qXBj9o2vK0[/embedyt]

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=_Gmr_BLX8WY[/embedyt]

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=AQv0pNWNNys[/embedyt]

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=Cv_NZX8vBqk&fbclid=IwAR3h3r0sZ0CD9nFVkzbAKjzGHDjk97eaqzrXS7HBw1sXeYQxenqLdFqfOwU[/embedyt]

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=0Ls6NF7fFas[/embedyt]

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=OOINvB9xjUc[/embedyt]

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=BzFLOIFqFgc[/embedyt]

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=vEc5FKIv0Gg[/embedyt]

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=DQO1bMxzxhk[/embedyt]

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=A4CPFf7b_Do[/embedyt]

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=vWmeA7GMZs4[/embedyt]

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=p_8GQzuVTI0[/embedyt]