ข้อมูลติดต่อ :

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
เลขที่ 291 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36190

email :
website : www.bantan.ac.th

โทรศัพท์ :

044-887107

E-mail:

bantan@bantan.ac.th

แผนที่ตั้งโรงเรียน