ข้อมูลติดต่อ :

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
เลขที่ 291 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36190

email : bantan@bantan.ac.th
website : www.bantan.ac.th

โทรศัพท์ :

044-887107

โทรสาร :
044-887108

E-mail:

bantan@bantan.ac.th

Social Network

แผนที่ตั้งโรงเรียน