การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

นายประยุทธ์ วรรณประเขา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน ร…

กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอ…

พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานฯ สพฐ. (กลุ่มต่อเนื่อง) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

นายประยุทธ์ วรรณประเขา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา เป็นประธานในพิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานฯ สพฐ. (ก…

โครงการพัฒนาทักษะชีวิต เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ป้องกันและแก้ไขปัญหาในรูปแบบต่างๆ “ยาเสพติด ความรุนแรง ตั้งครรภ์ในวัยเรียน และเด็กติดเกมส์”

นายภูริทัตน์ มีเงิน ครูผู้ดูแลโครงการสภานักเรียน ได้นำตัวแทนสภานักเรียนโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาเข้าร่วม…