๑ มิถุนายน “วันสถาปนาโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา”

นายทรงวุฒิ ขวาไทย ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูประกอบพิธ…

ดูรายละเอียด