นายทรงวุฒิ ขวาไทย ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูประกอบพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ และในปีนี้ครบรอบ ๔๓ ปี 

251 Views