กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑