“แท่นวิทย์เกมส์ ครั้งที่43” การแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม พ.ศ.2561

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

การแข่งขันกีฬาภายใน
"แท่นวิทย์เกมส์ ครั้งที่ 43"
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider