ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน: กิจกรรมแจกหมวกกันน็อค เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยเรื่องการขับขี่ของนักเรียน โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา