พิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการ ประจำปี2561 ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนจังหวัดชัยภูมิ และในปีนี้โรงเรียนบ้านแท่นวิทยามีผู้บังคับบัญชาได้เกษียณอายุราชการ 1 ท่าน คือ นายคมศักดิ์ บุญถือ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเข้ารับโล่รางวัลในงานพิธีครั้งนี้ด้วย