"ให้เลือด ให้ชีวิต" ร่วมกันบริจาคโลหิต"

เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ สภากาชาดไทยร่วมกับอำเภอบ้านแท่น นักเรียนโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาได้ร่วมกันบริจาคโลหิต เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ วันที่ 12 กันยายนนี้