คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกันแสดงมุทิตาจิตคุณครูที่จะเกษียณอายุราชการในสิ้นเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ จำนวน ๒ ท่าน คือนายคมศักดิ์ บุญถือ รองผู้อำนวยการโรงเรียนและนางวัชรี โลนะลุน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา

 

ภาพทิตาจิต61