กิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2561

กิจกรรมถวายพวงมาลาและถวายบังคม

ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านแท่น