การตรวจนับ และรับรองจำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ประจำปีการศึกษา 2561

[ ดูภาพกิจกรรม ]

506 Views