คณะลูกเสือโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาจัดกิจกรรมอบรมลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2562 ณค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิ