กิจกรรม Open house 2019 บ้านแท่นวิทยา

นายเสกสรร สวัสดิ์ศรี นายอำเภอบ้านแท่น ให้เกียรติเปิดงานopen house “เปิดบ้านวิชาการสู่มาตรฐานสากล” โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562