โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา จัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์การต่อต้านยาเสพติด


w002

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยาร่วมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ อำเภอบ้านแท่น และลูกเสือต่อต้านยาเสพติดให้ความรู้เรื่องยาเสพติดภายในโรงเรียนดูภาพกิจกรรม

529 Views