พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร ในหลวงรัชกาลที่10 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา