โรงเรียนบ้านแท่นวิทยายินดีต้อนรับผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะผู้บริหารจากองค์การต่างๆ รวมถึงญาติสนิทมิตรสหาย ที่ได้เดินทางมาส่ง ดร.นพดล กาญจนางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา อย่างเป็นทางการ