จิตอาสา’62
กิจกรรมจิตอาสาโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 2562