ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

นักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1

รายละเอียดและระเบียบการรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความประสงค์เข้าเรียนต่อในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563  จำนวน 280 คน

นักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.4

รายละเอียดและระเบียบการรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความประสงค์เข้าเรียนต่อในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563  จำนวน 100 คน

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.3 เดิม)

แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ( ห้องเรียนพิเศษ )

แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

แผนการเรียน
คณิตศาสตร์ - อังกฤษ

แผนการเรียน
ศิลปะ-การงานอาชีพ

แผนการเรียน
ทวิศึกษา (ช่างยนต์)

แผนการเรียน
ทวิศึกษา (คอมพิวเตอร์)