ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

นักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1

รายละเอียดและระเบียบการรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความประสงค์เข้าเรียนต่อในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563  จำนวน 280 คนรายละเอียด ม.1

นักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.4

รายละเอียดและระเบียบการรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความประสงค์เข้าเรียนต่อในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563  จำนวน 100 คนรายละเอียด ม.4

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.3 เดิม)แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ( ห้องเรียนพิเศษ )แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์แผนการเรียน
คณิตศาสตร์ – อังกฤษแผนการเรียน
ศิลปะ-การงานอาชีพแผนการเรียน
ทวิศึกษา (ช่างยนต์)แผนการเรียน
ทวิศึกษา (คอมพิวเตอร์)

470 Views