โรงเรียนบ้านแท่นวิทยาประกาศเลื่อนการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ประกาศเลื่อนรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
ระหว่างวันที่ 21- 25 มีนาคม2563
เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19)
แล้วทางโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาจะแจ้งกำหนดการรับสมัครให้ทราบต่อไป
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่ : www.bantan.ac.th
หรือ facebook : โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
หรือ งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

496 Views